Koncepto | Digital travel

Alpenverein OEAV.CZ

— PROJEKT

rebranding, posílení značky a pozice na trhu, uvedení nových produktů, vybudování komunity


— SLUŽBY

strategy

branding

sales

design

content

social

e-mailing— REALIZACE

01/09/2011

  1. dosud

Kancelář OEAV.CZ reprezentuje již od roku 1998 rakouský alpský svaz Alpenverein. Služby spojené se členstvím a pojištěním využilo v roce 2019 více než 9 000 osob.


Koncepto zajišťuje kompletní marketingový servis včetně návrhu a realizace marketingové a obchodní strategie, se kterou jsme v roce 2011 převrátili na ruby do té doby stagnující obrat a celkovou pozici firmy na trhu, 

Logo

a vizuální identita


  1. Vizuální styl Alpenvereinu se opírá o precizní logomanuál redesignovaný ke 150. výročí založení svazu. Z centrály v Innsbrucku dostávají jednotlivá zastoupení v grafické tvorbě poměrně volnou ruku, nicméně pro nakládání s logem, barevností, písmem a ostatními grafickými prvky platí striktní pravidla.


Webové stránky OEAV.CZ


V roce 2016 jsme zpracovali návrh zcela nových webových stránek. Systematickou prací s obsahem a kvalitnímu SEO dosahujeme skvělých výsledků v organické návštěvnosti,

Motivační program a komunita


Kromě budování publika na sociálních sítích organizujeme cestovatelské večery pro značkou Festival DOHOR!, každý člen Alpenvereinu registrovaný kanceláří OEAV.CZ může využívat bohatou nabídku výrazných slev k nákupům v řadě outdoorových prodejen a e-shopů.

Od roku 2017 pravidelně pořádáme také velkou celoroční fotosoutěž, pro kterou jsme do webu naprogramovali nový modul pro upload a prezentaci snímků, včetně možnosti hlasování veřejnosti.

Tento modul byl customizován i pro pražské zastoupení Switzerland Tourism.


Nejlepší fotografie ze druhého ročníku fotosoutěže, kterou jsme organizovali v roce 2018.

Ročenka 2019

Grafickému zpracování nového vydání předcházely dva měsíce intenzivní obchodní a editorské práce.

V ucelené podobě je prezentován členský servis pro klienty, články z Alp, festival DOHOR!, celoroční fotosoutěž i nový design triček.

Prolistujte si PDF

Ročenka 2018

64 stran článků a fotografií ze světa hor bylo přelomovou tiskovinou v historii firmy OEAV.CZ.

Navrhli jsme koncept tiskoviny a absolvovali řadu jednání s destinačními agenturami a ostatními autory obsahu včetně následných překladů a editorské práce

cover foto propagace pro sezónu 2017

S logem alpské protěže


Prodejna na adrese Údolní 57 v Brně ve stylu interiéru alpské chaty slouží jako kontaktní místo Alpenvereinu, pořádají se zde tematické přednášky a cestovatelské besedy.

Vedle toho zde zákazníci najdou outdoorovou půjčovnu i sortiment praktických doplňků, trička a především podrobné turistické mapy Alp, knižní průvodce, publikace a další zboží.

trička v designu 2017

Výstavy a prezentační stánky


V roce 2015 jsme v prostorách Österreich Institutu Brno a na cestovatelském festivalu Kolem světa v Praze instalovali putovní výstav u BergAuf zapůjčenou z muzea Alpenvereinu v Innsbrucku.

Kancelář OEAV.CZ se formou registračního místa anebo prezentačním stánkem pravidelně účastní také veletrhů Life!, GO a Regiontour, festivalů Obzory, Kolem světa, GO Kamera a dalších.