Koncepto | Digital travel

CK V-tour

— PROJEKT

nová obchodní strategie, posílení značky a pozice na trhu, oslovení segmentu škol


— SLUŽBY

strategy

branding

production

sales— REALIZACE

01/09/2010

  1. 31/12/2018

Outdoorová cestovní kancelář V-tour patří k nejstarším touroperátorům pro aktivní dovolenou v České republice. Založena byla již v roce 1991.


V roce 2010 jsme stáli u zrodu zcela nové obchodní a marketingové koncepce, kterou se začala psát nová kapitola v historii firmy. S dynamicky rostoucím obratem se mění i pohled na vizuální styl, který postupně prošel zásadním redesignem hned na začátku restartu cestovní kanceláře a následně faceliftem v roce 2017. Aplikace stylu se projevila nejdříve na obou katalozích zájezdů, následně na vozovém parku a dalších nosičích.


Spolupracujeme také jako supervize nad PPC kampaněmi, e-mailingem a dalšími marketingovými kanály.

Logo

a vizuální identita


Nové logo CK V-tour sloužilo více než 7 let, než jsme se s klientem shodili, že by bylo osvěžující jej přepracovat do modernější podoby. Samozřejmě se zachováním základního vzhledu, na který jsou klienti již zvyklí.

Z loga jsme také odstranili nadbytečný slogan. Společně s modernější typografií a svěžejší červenou barvou nyní působí nové logo mnohem současněji, nehledě na praktičnost.

Katalog zájezdů

Pro sezónu 2017 bylo naším úkolem aplikovat grafický styl z nových weobých stránek i do klíčové prezentační tiskoviny a následně i do ostatních grafických výstupů.

Zájezdy pro školy

Speciální programy zájezdů určených pro školní koleg základní a střední školy prezentuje brožura o formátu shodném s celoročním katalogem zájezdů. Brožura se postupně změnila v parádní katalog o 56 stranách.

Stánek CK V-tour na veletrhu

cestovního ruchu GO a Regiontour

Dům pánů z Lipé

opakované výstavy fotografií