Koncepto | Digital travel

jicin.org

turistický portál

— PROJEKT

redesign webových stránek


— SLUŽBY

project management

webdesing— REALIZACE

od 07/2019

Cílem redesignu webových stránek je vytvoření moderní webové prezentace s maximální orientací na konverzní akci webu, a to jak krátkodobým návštěvníkem, který zde tráví dovolenou, tak místními obyvateli, poskytovateli služeb, samosprávou města, organizátory eventů apod. S tím souvisí i korektní dohledání portálu jako celku.

10/2019Zpracování vstupní analýzy a auditu dosavadních webových stránek na základě struktury, obsahu, chování návštěvníků a návštěvnosti vč. vizuální analytiky.

Analýza dává do souvislosti aktuální marketingové aktivity města – destinace Jičín, její středně a dlouhodobé cíle a současnou podobu a obsah internetového portálu jicin.org. Cílem je definice požadavků, kterým by měl vyhovovat redesignovaný internetový portál.

Navazujícím materiálem je podrobná zadávací dokumentace, primárně určená jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele nového webu, případně pro zpracování cenové nabídky na grafický návrh a zprovoznění webových stránek.

heatmapy desktopové verze stránek