Koncepto | Digital travel

Krkonoše

turistický portál

— PROJEKT

redesign webových stránek


— SLUŽBY

project management

webdesing— REALIZACE

06/2018

  1. předpokládané spuštění 
  2. 06/2020

Krkonoše jsou bezesporu jednou z nejvýznamnějších turistických destinací v České republice. Je nám proto ctí, že se můžeme podílet na redesignu webových stránek sloužících jako hlavní zdroj informací všem návštěvníkům.

05/2018Zpracování vstupní analýzy a auditu dosavadních webových stránek na základě struktury, obsahu, chování návštěvníků a návštěvnosti vč. vizuální analytiky.

09/2018Vypracování zadávací dokumentace pro stanovení předběžného rozsahu projektu, rozpočtu na redesign webových stránek a harmonogramu jednotlivých etap.

wireframing

04/2019

– 10/2019

Ve spolupráci s týmem zadavatele vznikl návrh nové navigační a obsahové struktury, návrh globálního grafického stylu a layoutu typových stran. Výstupem z této klíčové etapy projektu je wireframe všech typových stran a komponent webu a detailní technická dokumentace.

Na základě těchto podkladů v další etapě proběhne aplikace designu do jednotlivých prvků, export obsahu vybraných stránek současného webu, programing pilotní verze nových stránek.