Koncepto | Digital travel

digital

travel

Naše síla spočívá v propojení znalostí a vhledu do cestovního ruchu s praktickým know-how v oblasti designu a digitálního marketingu.

Digitální cestovní ruch


Navrhujeme koncepční strategie a ucelená řešení komunikace a marketingu na základě dlouholetých zkušeností v prostředí tuzemských a zahraničních destinací, touroperátorů, veletrhů cestovního ruchu a dalších souvisejících eventů a projektů.


Vytáhneme vás výš!


— management projektu

— poradenství a konzultace

— analýza

— koncept strategie a designu

— webdesign

— content marketing

— emailing & social

Specializace na tento segment trhu přináší výsledky.

Měřitelné, transparentní, významné.

Webové stránky


Zpracujeme optimální řešení webu respektující rozpočet i vytčenou marketingovou strategii, jeho obsah a konkrétní komunikační kanály.


Nezůstaneme jen u návrhu!


Webové projekty realizujeme buď s nasazením vlastního týmu anebo ve spolupráci s osvědčenými partnery v případě, že ambice klienta či náročnost projektu přesahuje naše možnosti.


— management projektu

— analytika, konzultace

— zadávací dokumentace projektu

— UX a struktura obsahu

— wireframe a technická specifikace

— webdesign

— website builder / export pro programing

Spoluprací s destinačními agenturami v Rakousku, Švýcarsku a Slovinsku sbíráme inspiraci i praktické zkušenosti, které našim klientům v ČR mnohdy přináší inovativní pohled na destinační marketing.

Zkušenosti a kompetence


Živá partnerství, sledování trendů, aktivní účast na oborových konferencích a školeních, stejně jako úspěšně realizované projekty jsou základem námi koncipovaných řešení v dynamickém prostředí cestovního ruchu. 


Jedeme v tom už roku 1997!

S kreativitou a strategickým myšlením vás budeme podporovat v dosažení vašich obchodních cílů!

Ing. Michael Pokorný

“Digitálnímu cestovnímu ruchu” se věnuji se stejnou vášní jako samotnému cestování.